2021-05-21, av Joakim Manding Holm

Adaptivs klimatrapporter för 2018-2019 samt 2019-2020 publicerade

Sedan några veckor finns Adaptivs klimatrapporter för verksamhetsåren 2018-2019 och 2019-2020 (retroaktivt, brutet räkenskapsår) publicerade.

Våra reflektioner

Det som gladde oss mest var givetvis att vårt klimatavtryck blev lågt, alltså även före pandemin. Det landade på ca 4 ton CO₂e/år[1] för hela bolaget eller ca 0,8 ton CO₂e per medarbetare och år. Då vi hade räknat med ungefär 8-12 ton/år, baserat på de enklare klimatkalkylatorer som finns att tillgå på nätet, var detta glädjande lågt.

En konstig effekt av det här är att det låga resultatet eventuellt kommer att göra det svårt för oss att kunna kapa vårt klimatavtryck rejält i framtiden. Risken är snarare att det kommer att gå upp något kommande år, när resandet kommer igång igen.

En uppenbar sak i rapporten är att bidraget från resor är väldigt lågt. En sak som vi haft med oss från början är att satsa på regionala kunder från början för att slippa långa resor. Enbart i några enstaka fall under 11 år har vi genomfört uppdrag på annan ort. Adaptiv är inte heller ett bilåkande företag. En orsak till det är att vi i många år givit ut (skattade) förmåner till ett årligt SL-kort och för att skaffa sig en bra cykel. Vi åker också nästan uteslutande kommunalt och cykel.

Det är slående hur mycket CO₂-bidrag som kommer från en enstaka flygresa. Generellt sett reser vi dock inte så mycket längre, vi började att dra ner på det redan före åren för dessa rapporter.

En överraskning från rapporterna var väl att den förmånsbil som vi tog in i verksamheten på egen hand orsakar utsläpp som i stort sett motsvarar alla de tjänsteresor som vi undvikit under en del av pandemiåret.

Visst gör vi en del saker bra på Adaptiv, men givetvis har vi också en del gratis. Konsultbranschen är inte en särskilt klimatintensiv bransch. Vi producerar ju inte något och behöver inte så stort kontor. Företaget verkar också i Sverige som har hyfsad grön energi. En tågresa som en av oss gjorde på uppdraget i Tyskland var mycket sämre än de vi gjorde i Sverige. Vad gäller molntjänster fick vi använda en schablon. Det verkar tyvärr ännu inte möjligt för våra molnleverantörer, några av världens största IT-företag, att kunna ge en uppskattning av vilken energiåtgång som en kunds engagemang ger upphov till. Nu blev det bidraget blev mycket lågt och kan vara underskattat, även om det finns tecken på att data och kommunikation inte ger så stort bidrag som vi tidigare trott.

Vad kommer vi att göra?

Det här resultatet gjorde det än tydligare för oss att vår största möjlighet inom klimatarbete inte ligger i att minska vårt eget klimatavtryck, även om det givetvis är viktigt, utan i de möjligheter som vi har att påverka ute hos våra kunder. Nu har vi själva ha genomfört två klimatbokslut och känner till vår egen klimatpåverkan. Det gör att vi får en större trovärdighet.

Det kommer säkert att kunna förekomma någon konferensresa ibland även efter pandemin, men nu är vi ju alla medvetna om att det ofta finns fullgoda digitala alternativ. Vi kommer också att föredra platser som vi kan komma till utan flygresor. Vi har redan nu beslutat att vi endast får flyga om det tar längre tid att komma dit än en dag med tåg. Det utesluter nästan alla resor inom Sverige och många resor inom Norden.

Vi diskuterar hur vi ska göra med bilförmånen. Tanken som vi hade är fortfarande god; att stötta de medarbetare som ville sälja sin gamla diesel och i stället leasa en mindre klimatpåverkande bil under denna tid av stark teknisk utveckling på området. Datorer och mobiler är knepiga eftersom det är våra primära arbetsredskap, men en möjlighet är att sträva efter att öka livslängden på de datorer som vi har. I andra hand se till att de återanvändas, vilket vi gör redan idag.

Vi kommer nu att använda vårt resultat (ca 4 ton/år) och kompensera för våra utsläpp dessa år. Under diskussionen uppkom förslaget att gå längre och även kompensera för Adaptivs samtliga verksamhetsår bakåt. Vi tror nämligen att tidigare år varit relativt likvärdiga med dessa. Möjligen reste något mer de första åren, men å andra sidan hade vi inget eget kontor och ingen bil. Vi kommer dessutom att överkompensera med 10 % på sedvanligt manér. Vart går pengarna då? Vi har valt ut projekten Halo Verde, Östtimor och Hållbara betesmarker, Mongoliet att investera i.


[1] Med CO₂e avses koldioxidekvivalenter, det vill säga där även andra typer av växthusgaser översätts till CO₂ för att få ett tydligt mått.


Mer läsvärt

Fler artiklar…