Erbjudande

Konsulttjänster som du kan hitta hos oss

Förändringscoach

En trygg guide på er förändringsresa mot mer människocentrerade och adaptiva arbetssätt inom produkt- och systemutveckling.

Teknisk coach

Utveckla dina utvecklare och få bättre system “under huven” på köpet genom fortlöpande, tekniskt inriktat, ledarskap/coachning.

Systemutvecklare

Berika din organisation med en erfaren systemutvecklare med djup kunskap i hantverksmässiga arbetssätt.

OBS! Våra konsulter är 100 % metodagnostiska, dvs. vi är inte finansiellt kopplade till en eller flera agila metoder eller ramverk på marknaden. Vi använder ett situationsbaserat, principiellt angreppssätt.

Tuff-Adaptiv agila team

Som ett alternativ till traditionell utbildning för utvalda personer erbjuder Adaptiv, tillsammans med Tuff ledarskapsträning, specialister på coachande ledarskap och arbetsklimat, en unik tjänst på marknaden som innebär att ett team och dess ledare går in i en behovsdriven process tillsammans med två tränare/coacher. Målet med processen är en konkret, mätbar förflyttning till ett nytt och hållbart läge, där deltagarna upplever ett bättre arbetsklimat, meningsfulla arbetssätt, tydligare ägarskap, och bättre resultat. Priset för förflyttningen är ett fast pris per deltagare med resultatgaranti. Läs mer>>

Konsulter

Adam Killander

Systemutvecklare (fokus på Javascript, Java), teamledare/coach, agil coach, harmoniskapande teaterapa

Johan Dewe

Systemutvecklare (fokus på Go, Python, Kubernetes, devops), teknisk ledare/coach, teamledare/coach, snöälskande seglare.

Joakim M. Holm

Organisationsutvecklare, interimschef, teamledare/coach, systemutvecklare (fokus på Elixir, Java), pianistisk idealist

Johan Hallstensson

Systemutvecklare (fokus på Elixir, Ruby), teknisk ledare/coach, mobbprogrammeringsexpert, teamkär egenfixare

Måns Sandström

Systemutvecklare (fokus på Ruby, Elixir, Java), ledarskapscoach, organisationsutvecklare, förändringsguide

Om oss

Utvecklar din förmåga till hållbar framgång i en föränderlig värld.

I en värld som kan karaktäriseras av osäkerhet, förändring och komplexitet är det inte storlek som ger framgång utan förmågan till snabb förändring. Vare sig det rör väldesignad mjukvara, förändringsresor eller organisatorisk utveckling hjälper vi företagen att bli... tja, adaptiva.

Adaptiv är ett konsultbolag bestående av fem konsulter, företagsledare och lika delägare. Alla konsulter har lång erfarenhet och djup kunskap inom sina specialområden. Sammanfattat finns vår bas inom Lean-Agila metoder för systemutveckling, vilket vi breddat till förändringsarbete, coachning och ledarskap. Adaptiv grundades år 2009 och vi är främst verksamma i storstockholm.

  • Vi tror på att se till helheten, vare sig det handlar om att optimera resultaten från ett utvecklingsteam eller hur mycket arbetstid vi lägger hos våra kunder.

  • Vi gillar gemenskap. Därför träffas vi varje fredag tillsammans.

  • Varje vecka lägger vi tid på lärande, av varandra eller andra.

  • Vi förespråkar radikal öppenhet – med varandra eller med företagets information. Vår löpande redovisning är därför publik.

  • Sist men inte minst, hållbarhet. Vi vill arbeta på ett hållbart sätt, skapa hållbara produkter och bidra till hållbara verksamheter.

Kontakt

Adaptiv Sthlm AB
Bondegatan 30
116 33 Stockholm
Org.nummer: 556775-6407