Hållbarhet

Hur vi jobbar med vår tids viktigaste fråga

Vår syn på klimatarbete

Klimatförändringarna är ett existensiellt hot. Vi tänker göra vad vi kan för att undvika de värsta scenarierna. Därför arbetar vi aktivt med hållbarhet.

Vad vi gör eller tänker göra inom hållbarhet:

  • Förstå vårt eget klimatavtryck genom en seriös klimatredovisning.

  • Skapa en hållbarhetsstrategi och en årlig reduktionsplan. Arbeta aktivt för att reducera vår klimatpåverkan.

  • Utbilda oss om klimat och hållbarhet samt hålla dessa kunskaper uppdaterade.

  • Använda vår kompetens om klimat och hållbarhet i både vårt arbete och privat.

  • Arbeta med leverantörer och bistå kunder för att skapa större nytta.

  • Inspirera och förenkla för andra, likatänkande bolag.

Följ oss gärna på Twitter eller LinkedIn för att få veta mer om våra framgångar eller lära av våra misstag. #AdaptivsKlimatresa

Klimatrapporter

Arbetsmaterial (CC)

Vi har inte tid att hålla lösningar kring klimatet hemliga så vårt klimatarbete är helt transparent. Inte bara i öppenhetens namn utan även för att visa andra att det inte är så svårt. Vi publicerar det som vi skapar under en Creative Commons-licens. Du kan använda materialet som du vill, bara du attribuerar källan och använder samma licens själv om du publicerar det.

Publicerade dokument: