Hållbarhet

Hur vi jobbar med vår viktigaste fråga

Klimatförändringarna är ett hot mot mänsklighetens fortsatta existens. Skymningen är redan över oss. Men vi tänker inte gå tysta in i den djupa natten. Därför arbetar vi aktivt med hållbarhet.

Exempel på saker vi redan gör eller tänker göra:

  • Få kontroll på vår aktuella klimatpåverkan enligt GHG-protokollet Scope 3 (hela eller utvalda delar).

  • Skapa en hållbarhetsstrategi och en årlig reduktionsplan, därefter arbeta aktivt för att reducera vår klimatpåverkan.

  • Utbilda oss om klimat och hållbarhet och hålla våra kunskaper uppdaterade

  • Använda vår kompetens om klimat och hållbarhet i våra konsultuppdrag och privat.

  • Arbeta med leverantörer och bistå kunder för att få större verkansgrad.

  • Inspirera och förenkla för andra, likatänkande bolag.

Vårt klimatarbete är helt transparent. Inte bara i öppenhetens namn utan även för att visa andra att det inte är så svårt. Vi publicerar det som vi skapar under en Creative Commons-licens. Du kan använda materialet som du vill, bara du attribuerar källan och använder samma licens själv om du publicerar det. Vi har inte tid att hålla lösningar kring klimatet hemliga.

Följ oss gärna på Twitter eller LinkedIn för att få veta mer om våra framgångar eller lära av våra misstag. #AdaptivsKlimatresa

Publicerade dokument: