2021-04-20, av Joakim Manding Holm

Klimatberäkning på Adaptiv?

För att kunna göra vår del och minska vår organisations klimatavtryck såg vi en poäng med att förstå det bättre. Kanske inte ner på minsta decimalen, men vi kände att vi behövde hitta ett nuläge, en referens att starta från. Vi ville också förstå miljöskurkarna i vår verksamhet för att kunna hitta de bästa sätten att minska vår påverkan. Vi ser det också som en trovärdighetsfråga för att kunna agera på området hos våra kunder.

Vi valde därför att göra en genomlysning av vad vår verksamhet orsakar i form av utsläpp av växthusgaser under två tidigare verksamhetsår, trots att vi misstänkte att vårt eget klimatavtryck är relativt litet. Det här kanske kan låta som ett stort jobb, men egentligen är det inte svårare än att samla in data på ett antal områden, mata in dem i ett verktyg, låta en expert granska det och så ploppar det ut en rapport på andra sidan.

Eftersom vi inte är experter på klimatberäkning tog vi hjälp av klimatkonsulterna på Zero Mission (ZM). Vad har man såna här konsulter till? Det första som de gjorde var att samla in information om vår verksamhet. Därefter genomförde de ett startmöte med oss där vi gick igenom processen och vad vi behövde göra. Konsulterna genomförde också en kvalitetskontroll av den inmatade informationen samt fixar den nödvändiga dokumentationen om man vill bli certifierat klimatneutrala. De ska givetvis även agera som ett stöd under hela processen.

Vår verksamhet på Adaptiv är ju ganska enkel ur ett klimatperspektiv. Vi är ett litet konsultbolag som inte tillverkar något utan jobbar på kontor. Vi hyr in oss på ett trevligt kontorshotell, där vi spenderar våra fredagar. Resterande tid är vi hos kunder (i alla fall före pandemin). Vi pendlar mest med cykel eller kommunaltrafik. Givetvis köper vi en del datorer och är storanvändare av digitala tjänster. Vi reser sparsamt men typiskt brukar det bli någon resa till någon utlandskonferens med flyg. En av oss har en förmånsbil på företaget. Vilket av dessa orsaker mest utsläpp? Inte helt lätt att veta.


Mer läsvärt

Fler artiklar…