2021-04-13, av Joakim Manding Holm

Att hitta en klimatpartner

För att kunna agera med viss trovärdighet på hållbarhetsområdet beslutade vi oss tidigt för att genomföra vårt eget klimatbokslut och öppet redovisa var vi står och vad våra planer är framåt. Hålla rent framför egen dörr, liksom. Vi insåg dock snabbt att det är mer komplicerat än att fylla i en snabb självskattning på nätet. Vi valde därför att hitta en expert på klimatredovisning att hålla i handen.

Vi kontaktade en handfull hållbarhetskonsulter som fanns på svenska marknaden. De flesta återkom aldrig. De två bolag som verkade vara mest villiga att hjälpa oss var Zero Mission (ZM) och Tricorona Climate Partner (TCP), som också driver klimatkompensera.se, där vi just nu klimatkompenserar.

Det här är eftertraktade tjänster så prismässigt är det inte gratis. Även om du har ett litet bolag som vi har, räkna med minst 50 tkr för ett år. Priset är svårförhandlat då de här bolagen har många stora kunder som vill ha hjälp.

Vårt val föll till slut på Zero Mission. Främst för att de kändes trovärdiga och trevliga samt att vi fick en personlig kontakt med dem via en gästföreläsning. TCP var också tillmötesgående och erbjöd en liknande tjänst till ett liknande pris. TCP har tyvärr fått en del negativ press kring sin ägarstruktur, med holdingbolag på Cypern (skatteparadis), vilket rimmar illa med vår skattemoral.

I takt med att vi lärde oss mer valde vi att sänka våra ambitioner kring certifieringen något och använda ett stegvis införande av klimatredovisning. Det innebär att vi denna första gång valde ut de viktigaste kategorierna inom GHG Scope 3 och därefter, följande år, gradvis införa fler. Vi valde också att avstå från att bli certifierat klimatneutrala direkt, vilket är en förutsättning för vårt mål att vara certifierat klimatpositiva, men som kräver ett ganska rejält dokumentationsjobb samt kostar ett antal tiotals tkr extra. (Vi är dock fortfarande “inofficiellt” klimatpositiva sedan många år då vi själva uppskattat vårt klimatavtryck med enklare nättjänster och sedan kraftigt överkompenserat för det.)

En annan väg är att lära sig att på egen hand genomföra sin klimatredovisning. Här finns det publika, korta kurser att gå (här är ett exempel från TCP), så det är rimligen inte jättekomplicerat. En kurs kostar mindre än ett års konsulttjänster. Nackdelen är ju att du själv får göra allt jobb samt hålla dig á jour med ett område där det händer mycket. Vi ser definitivt detta som en möjlig väg för oss kommande år.


Mer läsvärt

Fler artiklar…