2021-02-19, av Joakim Manding Holm

Adaptivs klimatstrategi

Adaptivs klimatstrategi behandlar sju inriktningsbeslut som vi har tagit angående hur vi tar oss an på #AdaptivsKlimatresa. Den består av sju satsningar som vi tror starkt på och som vi vill ska genomsyra vårt hållbarhetsarbete.

  1. Ständigt ökad kunskap. Ju mer kunskap du har desto mer engagerad blir du. Vi vill förstå hotet som vi möter och hur vi kan bidra. För att kunna göra det behöver vi höja vår gemensamma kunskapsnivå och hålla den uppdaterad.
  2. Hålla rent hemma först. Innan vi på ett seriöst sätt kan påverka andra behöver vi uppnå en grundläggande nivå inom vår egen verksamhet (ingen greenwashing).
  3. Tag hjälp av seriösa partners. Hållbarhet är idag Big Business, vilket attraherar mindre nogräknade personer. Vi vill ta hjälp av personer och organisationer som vi kan lära känna, med hög transparens. Vi investerar i projekt med hög klimatintegritet.
  4. Inspirera andra till förändring. Om våra barn och barnbarn ska få en dräglig tillvaro måste alla vara med. Kan vi inspirera andra får vi större verkan. Vi är därför öppna med allt som vi åstadkommer och sådant som vi planerar att göra.
  5. Våga var lite besvärlig ibland. Här menar vi till exempel att fråga en leverantör efter klimat- eller miljömässig påverkan av produkter eller tjänster som de erbjuder. Som läget ser ut prioriterar vi effektivitet framför artighet.
  6. Prata och praktisera hållbara principer. Kunskaperna, värderingarna och principerna kring hållbarhet och klimat är något som vi inte kan särskilja från oss själva och som vi naturligt tar med oss på uppdragen som IT-konsulter.
  7. Se klimatmedvetenhet som en affärsfördel. Vi gör det här arbetet för att det känns rätt för oss och för planeten, men ofta finns det affärsfördelar av att släppa sargen och våga innovera.

Klimatstrategin och andra dokument från vårt klimatarbete hittar du på hållbarhetssida.


Mer läsvärt

Fler artiklar…