2020-12-11, av Joakim Manding Holm

Två enkla principer

Ibland känns det som att vi gör det väldigt svårt för oss själva kring hållbarhet och klimat. Det kan lätt kännas överväldigande. Kanske behöver det inte vara så svårt? Här ska ni få två enkla principer att hålla er till i stället.

Ibland verkar det som att allting ska räknas på. Klimatforskarna har varit väldigt duktiga på detta. Vi har grym koll på exakt hur och hur snabbt vi förstör planeten. Varför? Helt enkelt för att det passar att göra vetenskap av. Men lösningar då?

Kanske behöver vi inte hålla på att räkna gram koldioxid på allting? Kanske behöver vi inte veta exakt hur snabbt vi vandaliserar planeten? Egentligen är klimatarbete ganska enkelt. Det enda vi behöver göra är att följa två grundläggande principer för att motarbeta klimatförändringen.

Första principen: Fossila bränslen måste stanna i jorden.

Vi måste gradvis sluta att ta upp kol ur marken. För att följa den här principen behöver vi fundera på våra val, på jobbet och hemma. Var bidrar vi till det fossila systemet? Hur kan vi minska eller undvika det helt?

Andra principen: Vi måste bevara och återställa jordens rika ekosystem.

Om oceanerna och marken myllrade av organismer och mikrober skulle de binda stora mängder kol. Livet är ju byggt av kol. Ekologisk mångfald och klimatfrågan hänger alltså ihop.

Två enkla principer att hålla i huvudet. På jobbet och hemma. Enkelt men inte lätt.


Mer läsvärt

Fler artiklar…