Adaptiv large

Adaptiv är ett IT-konsultbolag med verksamhet i Stockholmsområdet. Vårt område är systemutveckling och vår specialistkompetens finns inom Lean och agila metoder. Vår utgångspunkt är att de produkter, system och funktioner vi skapar ska ge verklig affärsnytta och nöjda kunder. Vi kan skapa de metodmässiga och tekniska förutsättningarna för detta.

Vi på Adaptiv

Johan Dewe

Johan Dewe är en utvecklare och arkitekt som har kodat system, oftast bakom webben, sedan mitten av nittiotalet. En genomgående röd tråd har varit fokus på kompetens- och teambyggande. Johan verkar helst i skärningspunkten mellan sund arkitektur, sund kod och sunda utvecklingsmetoder - strävar efter förenkling och förbättring av både kod och process.

Johan har varit med Adaptiv sedan september 2016, och kommer senast från startup-världen, och innan dess från den digitala sidan av resebranschen. När Johan inte sysslar med systemutveckling så blir det helst tid med familjen, och gärna en sväng i skogen på mountainbike.

Joakim Manding Holm

Joakim är en ovanlig konsult i det att hans horisont sträcker sig långt utöver den vanliga. En metodförändring med honom kommer att involvera hela organisationen, detta eftersom värdeströmmar och företagskultur inte tenderar att hålla sig inom prydliga organisatoriska lådor. Joakims passion och engagemang gör att han inte ger upp när han stöter på utmaningar och han har ett sinne för konsekvens, signalvärden och helhet.

Joakim har lång erfarenhet av att coacha agila team och införa nya arbetssätt. Han hade till exempel stor del i TUI Nordics satsning på agil utveckling, ett arbete som ledde fram till en helt ny organisationsstruktur med fasta utvecklingsteam ledda av teamcoacher. Joakim gillar att dela med sig av sin kunskap, ibland som talare på konferenser. Han läser mycket och lär sig genom att själv sammanfatta egna tankar och insikter i bloggform. Löpning och pianospelande är Joakims sätt att koppla av och reflektera.

Adam Killander

Ett team som arbetat med Adam känns igen på deras engagerade och utåtriktade kommunikation och deras fokus på att leverera demonstrerbar funktionalitet. Adam är en systemutvecklare som blivit teamledare och förbättringscoach och han brinner för att hitta praktiska övningar som leder teamen till nya uppbyggliga insikter. Adam älskar att förmedla det han kan för andra och han gör det med medvetna pedagogiska grepp. Han sporras av att utvecklas tillsammans med andra människor i arbetet.

Team och ledarskap som utvecklats med Adams hjälp återfinns på Skandia, Linkon, Arbetsförmedlingen och TUI Nordic.

Adam har också hållit flera bejublade tal på Agila Sverige, SAST och hos kunder där han utnyttjat sin dramatiska förmåga. Han är gift familjefar och bor i Solna utanför Stockholm.

Johan Hallstensson

Johan är en erfaren och kunnig utvecklare som noga följer med i den tekniska frontlinjen. Att hålla det enkelt och inte krångla till processer, arkitektur eller design är en av Johans nyckelkompetenser, liksom hans förmåga till vardagligt samarbete.

Johan har med sin långa erfarenhet som utvecklare verkat i flera olika programmeringsspråk och miljöer. Han är väl bevandrad i flera olika agila metoder och bryr sig inte bara om hur resultatet blir utan även hur människorna som åstadkommer det mår.

Måns Sandström

Måns har tryggheten och kompetensen att vägleda arbetet att skapa en organisation genomsyrad av agila värderingar och vanor. Genom att kombinera kunskap om agila förhållningssätt och förändringspsykologi hjälper han er att tänka i nya banor och åstadkomma förändring som ger effekt.
Han har erfarenhet från agil utveckling, allt ifrån det tekniska, till ledarskap, organisation och förändringsledning.
Bland erfarenheterna märks vägtullsprojektet där han var med och etablerade agila team som levererade en produkt av hög kvalitet och utvecklingen av den nya, agilt inriktade, IT-organisationen på Skandia Liv. Gift tvåbarnsfar, boende i Gubbängen i Stockholm där han gillar att löpträna och fotografera på fritiden.

Tuff självstyrande agila team

– från tomma ritualer till verkligt ägarskap

The Second Law of Consulting: No matter how it looks at first, it’s always a people problem. –– Gerald M. Weinberg.

Vad skulle det betyda för er om dina team blev fullt ut självstyrande och agila? Ett team som på egen hand leder och genomför sitt arbete, uppnår goda resultat med kunden i fokus samt etablerar och förvaltar effektiva arbetssätt och ett gott samarbete. Vi erbjuder nu tillsammans med Tuff Ledarskapsträning en tjänst där vi till ett fast pris per deltagare guidar ditt team till att bli självstyrande och agilt på ett hållbart sätt.

Adaptiv och Tuff har ett nytt samarbete där vi erbjuder tjänsten Tuff självstyrande agila team. Vi erbjuder agila team som fastnat i rutiner eller som på något sätt inte fungerar en behovsdriven förflyttning mot fungerande arbetsklimat, psykologisk trygghet och ett agilt ägarskap. Förflyttningen är mätbar och tjänsten kostar ett fast pris per deltagare. Resultatgaranti alltså! Läs mer om tjänsten eller kontakta oss för ytterligare information.

Värdefokuserande teamarbetssätt

Värdefokuserande teamarbetssätt - cover

En guide till produkt- och systemutveckling ur ett teamperspektiv. I boken presenteras åtta, grundläggande arbetssätt som hjälper din organisation att bemästra skapandet av värdefull mjukvara genom samarbete och lärande. Till varje arbetssätt hör ett antal rekommendationer och tips samt länkar för att läsa vidare. Författarna delar även med sig av sina erfarenheter från den så kallade "verkligheten". Boken innehåller också en kort novell om ett företag som är duktigt på att jobba på detta sätt.

Boken är skriven av Joakim Manding Holm tillsammans med Jagannath Tammeleht. Boken är illustrerad av Emily Ryan.

Du kan köpa boken här

Om Adaptiv

1 april 2009 drog Adaptiv STHLM AB i gång. Jocke, Måns och Johan började leverera konsulttjänster inom systemutveckling baserad på agila värderingar och arbetssätt. Två år senare tillkom Adam som delägare. Under åren som gått sedan dessa har vi gjort nya erfarenheter, breddat vår kompetens och tagit nya roller, men rötterna från Lean och Agile står vi fast vid.

Några intressanta egenskaper med Adaptiv:

  • Vi tillbringar alla fredagar tillsammans. Vi optimerar inte för intäkt utan för livskvalitet. Man skulle kunna säga att Adaptiv är ett livsstilsföretag.
  • Vi är transparenta med allt som vi kan. Vi publicerar till exempel regelbundet vår fullständiga kvartalsredovisning med kommentarer på vår webbplats.
  • Vi har alla samma lön och förmåner. Dessa är utformade för att inspirera oss till att leva väl i längden.
  • Vi strävar efter att vara en god kraft i samhället. Vi följer vår miljöpolicy och skänker en substansiell del av vår vinst till välgörenhet. Vi menar att ett bra företag inte kan nöja sig med att följa lagen och göra vinst, det måste vilja något och göra rätt.
  • Vi tror att hög kvalitet betalar sig i längden. Även om prisnivåer kan justeras ser vi inte priset som en konkurrensfaktor.
  • Även om vi ofta arbetar som coacher, utbildare, verksamhetsutvecklare och liknande vill ingen av oss lämna systemutvecklingen. Det är ju vårt jobb!

Öppen redovisning

Vi på Adaptiv har valt att fortlöpande presentera vår ekonomiska redovisning öppet. Vi vill att du som kund ska få veta vad du betalar för och var dina pengar går, samt att andra företag som liknar oss kan få möjlighet att benchmarka sig med oss.

På Wikipedia kan du läsa mer om öppen redovisning.

Kontakt

Adaptiv
Bondegatan 30
116 33 Stockholm

Email:

Org.nr: 556775-6407